Kým to ruší všetky predchádzajúce odporúčania odsúdenie, všetky živé bytosti, ktoré súvisia.