Indtil der annullerer alle tidligere henstillinger fra strafudmåling, relateret til alle levende væsener.