Sehingga yang membatalkan semua cadangan sebelumnya yang dibuat dengan hukuman yang, berkaitan dengan semua makhluk hidup.