Dokler da prekliče vse prejšnje priporočila, ki jih je izrekla, zaradi vseh živih bitij.