Før som avbryter alle tidligere anbefalinger fra straffeutmålingen, relatert til alle levende vesener.