Dokud se to zruší všechny předchozí doporučení odsouzení, vztahující se ke všem živým bytostem.