Μέχρι που ακυρώνει όλες τις προηγούμενες συστάσεις που έγιναν από την καταδίκη, που σχετίζονται με όλα τα έμβια όντα.