Alò nou te jwen pou Tou sa a Sa a Epòk. Enpresyon, Yon sa Li rive yon ti jan pita, Men, aparamman, Li te deside pou pran inisyativ a.
Sèlman yo te vle di, Yon sa Sa se Kòmansman a Tou sa a.

enben, tout, moun ki renmen Cosmos ansanm ak tout moun, moun ki te defann e pwoteje Ii enterè yo, moute nan pi bon posib Mondes. Ou kapab di: ” pou Bondye ayis”. Menm si la “aktivis” de, nou pa konnen ou pa konnen.