Έτσι φτάσαμε να Το τέλος της Αυτό Εποχή. Εντύπωση, Σε ό, τι Αυτός συμβαίνει λίγο αργότερα, Αλλά, προφανώς, Αυτός αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία.
Ηθελα να πω, Σε ό, τι Αυτό είναι Η αρχή της Το τέλος της.

Οπωσδήποτε, όλα τα, αγαπούσαν Cosmos και εκείνοι, Ποιος υπερασπίζεται και να προστατεύει Του τα συμφέροντα των το, μπει το καλύτερο δυνατό Κόσμοι. Μπορείς να πεις: ” για να Ο Θεός αγκαλιά”. Ακόμη και αν η “ακτιβιστές” περίπου που δεν γνωρίζετε ή δεν ξέρω.